Actievoorwaarden ANWB Vaste Prijs Schadeherstel

De actie Vaste Prijs Schadeherstel (hierna te noemen: de Actie) wordt aangeboden door ANWB B.V. (hierna te noemen: ANWB) en Coöperatie Allround Automotive Solutions (A.A.S.), Schadenet B.V. en ABS Autoherstel B.V. (laatstgenoemde drie partijen hierna samen te noemen: ANWB-Unigarant Schade Service Netwerk).

Actie

 • De Actie geeft ANWB-leden het recht om de in deze actievoorwaarden genoemde type schade(s) tegen de in deze actievoorwaarden genoemde vaste prijs en met de hersteller afgestemde reparatieduur te laten herstellen.
 • De Actie geldt alleen op vertoon van de ANWB-lidmaatschapspas, fysiek of digitaal.
 • Per ANWB-lidmaatschapspas kan uitsluitend het betreffende ANWB-lid op wiens naam de te herstellen auto staat geregistreerd van deze Actie gebruikmaken. Ieder ANWB-lid heeft een eigen pas met eigen pasnummer. Deelname is ook mogelijk wanneer de adresgegevens van het ANWB-lid overeenkomen met de adresgegevens van de persoon op wiens naam de te herstellen auto staat geregistreerd.
 • Uitgesloten van deze actie zijn:
  • Reparaties van een liggend deel zoals een motorkap, dak, etc. 
  • Reparaties aan Aluminium, Kevlar en Carbon materialen  
  • Reparaties van niet zijnde personenauto’s, zoals bestelauto’s, bestelbussen, campers, etc. 
  • Reparaties aan lease- en huurauto's
  • Reparaties aan Oldtimers
  • Reparaties waarbij er onderdelen dienen te worden vervangen
 • De Actie omvat de volgende diensten en producten, conform de hieronder genoemde voorwaarden:
  • Herstel zonder spuitwerk, van kleine tot middelgrote krasjes tot maximaal 20 cm, waarbij de lak niet beschadigd is.
  • Herstel met spuitwerk, van kleine tot middelgrote krasjes op niet liggende delen, tot maximaal 20 cm, waarbij de lak beschadigd is.
  • Herstel zonder spuitwerk, van kleine deukjes op niet liggende delen, tot een maximale grootte van een €2,- muntstuk¸ waarbij de lak niet beschadigd is.
  • Herstel met spuitwerk, van kleine deuken op niet liggende delen, tot maximaal 10 cm doorsnee, waarbij de lak beschadigd is.
  • Herstel met spuitwerk, van een kras tot maximaal 20 cm doorsnee op de bumperhoek, waarbij de lak beschadigd is.
  • Bumperherstel is niet altijd mogelijk i.v.m. mogelijke reparatie voorschriften vanuit de autofabrikant.
  • Herstel van een beschadiging van metallic lak, waar een extra handeling noodzakelijk is om kleurverschil (tussen delen) te voorkomen, wordt gezien als één extra deel. Voorbeeld: bij herstel van een voorscherm kan het voorkomen dat een aangrenzend deel, bijvoorbeeld een portier, in verband met kleurverschil dient te worden mee gespoten. De kosten van deze aanvullende handeling zijn € 160,- (inclusief BTW) per aangrenzend deel
 • Indien er twijfel is of en in hoeverre de Actie van toepassing is, informeer aan de hand van deze actievoorwaarden naar de mogelijkheden bij de deelnemende schadeherstellers. Het kan namelijk voorkomen dat een bepaalde schade om uiteenlopende redenen niet hersteld kan worden tegen de vaste prijzen zoals deze in het menu zijn vermeld. In dit geval zal de schadehersteller het ANWB-lid adviseren.
 • De Actie geldt niet indien er onderdelen dienen te worden vervangen.
 • Bij het gebruikmaken van deze Actie is vervangend vervoer niet inbegrepen.
 • De Actie is uitsluitend van toepassing bij de geselecteerde schadeherstelbedrijven in het ANWB Unigarant Schade Service Netwerk.

Spelregels

 • ANWB en ANWB-Unigarant Schade Service Netwerk behouden zich het recht voor om te allen tijden de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten en/of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de deelnemer en zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemer. ANWB en ANWB-Unigarant Schade Service Netwerk streven er naar om in geval van wijziging, opschorting of beëindiging van de Actie dit zo spoedig mogelijk te communiceren via hun websites.
 • Deelnemers die misbruik maken van de Actie kunnen van deelname aan de Actie worden uitgesloten. Mochten er door/in verband met dit misbruik schade zijn ontstaan voor en/of kosten zijn gemaakt door ANWB en/of ANWB Unigarant Schade Service Netwerk, dan is de misbruik makende deelnemer daarvoor aansprakelijk.
 • In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door ANWB en/of ANWB-Unigarant Schade Service Netwerk.
 • Op de Actie is Nederlands recht van toepassing.

Tot slot

 • In geval van een opmerking, vraag of klacht, kunt u via het contactformulier contact opnemen.
 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 • De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.